Matteus 5

1 När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget.

UPPDRAGET

Efter att Johannes Döparen fängslas intensifieras Jesu tjänst (Matt 4:17), och han kallar lärjungar till efterföljd (19). Sedan vandrar han omkring i hela Galileen och predikar evangeliet om riket och botar alla slags sjukdomar och krämpor bland folket (Matt 4:23). Det finns en tydlig ordning för det han gör. Han undervisar, predikar och botar (23). Han har ett klart och tydligt budskap: Omvänd er, ty himmelriket är nu här!” (17) Uttalandet svarar på 1. vad åhörarna ska göra, 2. vem som ska göra det och 3. varför de ska göra det.

  1. De skulle vända om. Det grekiska ordet för omvändelse är metanoia, som betyder ”upphöjt sinne”. Det innebär i korthet att man ångrar den nivå man levt och tänkt på och sträcker sig mot en högre nivå av tänkande och handlande. I det här fallet, Guds nivå, vilken finns beskriven i kapitel 5-7.
  2. Det är människan som ska vända om. Det är inget Gud kan göra åt henne. I sin nåd sänder Fadern sin son och förkunnar detta, vilket verkar omvändelse. Men det är hon själv som måste ge respons på uppmaningen, vilket innebär att de antingen accepterar eller förkastar. Enbart ånger och vilja till omvändelse i ett givet ögonblick, är dock något som inte ensamt verkar den nya nivå av livsstil, till vilken man omvänt sig. Det blir tydligt när vi studerar kapitel 5-7.
  3. Anledningen till omvändelse är att Guds rike har kommit. Men vad innebär ”riket”? Ett rike har sin regering och sina förordningar, vilka utgår från syftet med det rikets utbredande samt den moraliska grund på vilken det riket vilar. Himmelriket var närvarande genom dess representant: Guds son, i ord och handling. De kraftgärningar som sedan sker är ett praktiskt uttryck för denna moralgrund, men samtidigt ett stadfästande av rikets verklighet, dess innebörd samt trovärdigheten och auktoriteten hos dess representant.

Ryktet om honom går ut över hela Syrien, och man för till honom alla som lider av olika slags sjukdomar, och han botar dem (24). Helt naturligt blir det mycket folk som följer honom (25). Det som är intressant med Jesus är han verkar helt ointresserad av att samla folk. Det blir följden, men är aldrig syftet. När han ser folkskarorna stannar han inte för att predika för dem, utan går upp på berget dit han vet att bara hans lärjungar orkar följa. För det är dem han fokuserar på. Det är dem han vill göra till människofiskare. Kortsiktigt hade han vunnit ära och berömmelse, men långsiktigt hade han förlorat på det. Redan när han frestades av Satan i öknen, gjorde han sitt val. Han tänkte långsiktigt och fokuserade på de som skulle ta över efter honom.

Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom.

EFTERFÖLJDEN

Två kategorier av människor följde Jesus: Hans lärjungar och folket; de kallade och de som antingen hade blivit hjälpta, var anhöriga till dessa, eller var fascinerade av det som skedde. Visst blev lärjungarna omskakade av de påtagliga mirakel som tog plats, men det var inte anledningen till deras efterföljd. När han kommit upp på berget och har satt sig, är det hans lärjungar som kommer fram till honom. Det är de tolv han tidigare utvalt. Det är nu han börjar dela beståndsdelarna i sitt rike.